Je publiek beter bereiken: emotie

14 juli 2009
Categorieën: Je publiek beter bereiken
Geen reacties »

Niemand, werkelijk niemand, houdt het lang vol om te luisteren naar een verhaal of gesprek dat gespeend is van enige emotie.

Pas als je publiek mee kan voelen met wat ze horen, zal het open staan voor je argumenten of deel nemen aan de discussie. Laat merken dat je hun emoties kent en begrijpt, maar vooral: durf je eigen emoties te laten zien! Deel je twijfels, je blijdschap, je angsten, je overtuigingen.

Jouw enthousiasme en beleving zullen aanstekelijk werken op de aanwezigen.

Je publiek beter bereiken: voortdurende communicatie

1 juli 2009
Categorieën: Je publiek beter bereiken
1 reactie »

Veel congressen en evenementen hebben in mijn ogen minder impact dan mogelijk zou zijn. Gevoerde discussies kunnen meer diepgang en dus meer effect hebben, als die zich niet beperken tot dat ene moment dat iedereen bij elkaar zit. Dat is de verantwoordelijkheid van de organisator, maar ook de dagvoorzitter/discussieleider kan daar een belangrijke rol in spelen.

 

Vooraf krijgen deelnemers in het algemeen niet meer dan een uitnodiging, waarin plaats en datum vermeld worden;waar de dag nu echt over gaat, wordt vaak pas ter plekke duidelijk. Dat geldt vooral voor de discussies in het programma: pas op de dag zelf worden de aanwezigen voor het eerst geconfronteerd met de vraag en wordt er van ze verwacht dat ze ‘on the spot’ een antwoord of een mening formuleren. Waarom kan dat nou niet anders:

-                     waarom maken we de discussiepunten niet langer van te voren bekend?

-                     Waarom stellen we de algemene, verkennende vragen waar iedere discussie mee begint niet al ruim voor het congres, zodat we ter plekke meteen de diepte in kunnen?

-                     Waarom vragen we de deelnemers niet waar zij het over willen hebben, om zo de dag succesvoller te maken?

-                     Waarom vragen we managers niet voorafgaand aan de bijeenkomst te inventariseren wat hun mensen denken over een bepaald probleem of welke mogelijke oplossingen ze in kunnen brengen, zodat de discussie een veel breder perspectief krijgt?

De bijeenkomst zou zo wel eens hele verrassende nieuwe uitkomsten kunnen bieden.

 

En na het congres gaat ieder weer zijn eigen weg; de net opgestarte discussie stopt in feite voordat hij goed en wel op gang gekomen is. Waarom denken we niet na over manieren om het gesprek via andere wegen voort te zetten? De moderne communicatiekanalen bieden – vooral on-line – mogelijkheden te over om voortdurend met de doelgroep in gesprek te blijven!

 

Ik denk dat mijn vak de komende jaren flink zal veranderen. Ik denk dat een dagvoorzitter/discussieleider in de toekomst niet alleen meer het evenement zelf zal leiden, maar ook in de aanloop naar en na afloop van het congres met de bezoekers in gesprek zal gaan. Het zou me niet verbazen als ik ooit bijvoorbeeld aansluitend op de bijeenkomst nog een paar weken een discussiegroep op LinkedIn of op de site van de organisator zal modereren. Ik verheug me op deze verdieping van mijn vak!