Je publiek beter bereiken: Interviewtechniek

30 april 2010
Categorieën: Geen rubriek
3 reacties »

Interviews zijn een cruciaal onderdeel van vrijwel ieder programma; de goede uitvoering ervan bepaalt voor een belangrijk deel het slagen van een evenement. Omdat geen enkel interview hetzelfde is en doel, doelgroep en interviewee per keer verschillen, moet iedere dagvoorzitter kunnen schakelen tussen verschillende interviewtechnieken.

Belangrijke afwegingen zijn:

  • Kies ik voor gesloten of open vragen? De eerste helpen het gesprek focus te geven en kunnen een onzekere of onduidelijke interviewee helpen toch zijn verhaal over te brengen: hij hoeft immers alleen maar te bevestigen wat de interviewer hem ‘influisterde’. Open vragen maken een gesprek ‘echter’ en geven de interviewee meer ruimte. Deze aanpak is vooral geschikt voor inventariserende gesprekken;
  • Ben ik op zoek naar feiten of meningen? Gaat het om ‘de werkelijkheid’, dan volstaan gerichte vragen. Heb je het over iemands visie, dan kan bijvoorbeeld een Socratische aanpak zinnig zijn: door steeds scherper gestelde ‘stel dat’ vragen de grens van een moreel dilemma opzoeken;
  • Geef ik de interviewee alle ruimte zijn verhaal te doen of hou ik hem kort? In het eerste geval kom je dichter bij de persoon en kies je voor de beleefde weg. Onderwerp je iemand aan een kruisverhoor, dan kan dit de opbrengst van het interview en de amusementswaarde verhogen, maar loop je het risico dat iemand dicht klapt;
  • Ben ik neutraal of betrokken? Vragen stellen vanuit je eigen ervaring/belevingswereld kan de band met interviewee en zaal enorm versterken. Je kunt er echter ook de plank verschikkelijk mee mis slaan;
  • Interview ik alleen? Een tweede interviewer kan verrassende effecten hebben, maar werkt alleen als de afspraken goed zijn en je elkaar aanvoelt;
  • Interview ik een aantal mensen tegelijk of kies ik ervoor ze één voor één te ondervragen. Een groepsinterview/forum geeft meer interactie, maar kan ook leiden tot meer spraakverwarring.

En zo is er nog een hele waslijst aan mogelijkheden te benoemen. Mijn conclusie: in de voorbereiding naar elk evenement moeten organisatie en dagvoorzitter nadenken over welke vorm het meest geschikt is.
Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen en afwegingen: welke vorm gebruik je op welk moment? Wat zijn voor- en nadelen van verschillende technieken?