Jaloers op Gert-Jan Jansen

27 september 2012
Categorieën: Geen rubriek
Geen reacties »

Eens in de zoveel tijd doet iemand iets, waar je oprecht jaloers op kunt zijn. Let wel: in de positieve zin; dus niet afgunstig. Neem nou Gert-Jan Jansen: één van Nederlands meest ervaren dagvoorzitters heeft een nieuwe site én een nieuwe propositie. Hij laat daarmee zien niet te willen drijven op routine en toont dat hij de tijdgeest goed aanvoelt.

Gert-Jan pakt twee ontwikkelingen in ‘bijeenkomstenland’ op: de roep om heldere Return on Investment en de tendens dat deelnemers geen genoegen meer nemen met ‘zitten en ja knikken’.
De ROI van bijeenkomsten vertaalt Gert-Jan naar zijn eigen term sessierendement: bijeenkomsten moeten in zijn ogen niet eens zozeer financieel, als wel inhoudelijk meer opleveren. Cruciaal daarbij is dat vooral helder is, wat doel en gewenste opbrengst zijn. In overleg met zijn opdrachtgevers maakt Gert-Jan optredens daarom zo veel mogelijk ‘lean’.
Echte betrokkenheid tussen zaal en podium geeft Gert-Jan vorm met de ‘rode knop’ zoals Toyota die ooit introduceerde en waarmee het bedrijf kwam tot een kwalitatief beter product, tevreden medewerkers en tevreden klanten. Overal in de fabrieken van Toyota staan deze knoppen. Zodra een medewerker vindt dat iets in de productie niet ten goede komt aan Toyota of aan de klant, mag hij of zij zonder aanziens des persoons op de rode knop drukken. Dan wordt het volledige productieproces stop gezet en wordt op initiatief van die ene medewerker bekeken of een verbetering doorgevoerd kan worden.
Voor bijeenkomsten heeft Gert-Jan ‘de rode knop’ vertaald naar ‘het rode fluitje’. Iedere deelnemer ontvangt bij de start van een sessie een rood fluitje. Door daar op te blazen kan een deelnemer haar/zijn stem laten horen. Na een fluitsignaal legt Gert-Jan de sessie stil. Hij zal die persoon vragen wat de reden is van het fluitsignaal en wat er anders, beter of duidelijker kan. De rode fluit helpt om het rendement van sessies te verhogen.

Gert-Jan Jansen is al jaren bezig met het verhogen van betrokkenheid van deelnemers van sessies, want: sessierendement = openheid stimuleren X focus op sessiedoel!
Een goed verhaal. En waar jullie dan weer jaloers op mogen zijn, is dat Gert-Jan in te huren is via Dagvoorzitter.nl