Wat is uw dagvoorzitter waard?

30 oktober 2012
Categorieën: Je publiek beter bereiken, Over vragen stellen en discussie voeren
Geen reacties »

Wat een dagvoorzitter kost, weet iedereen: veel. Maar wat de inzet van een professioneel gespreksleider oplevert is onduidelijker. En dus is lastig vast te stellen of ‘veel’ hetzelfde is als ‘duur’. De waarde van de dagvoorzitter voor het slagen van de bijeenkomst – zeg maar: de Return on Investment (ROI) – bepaalt of het de investering waard is.

Om vast te stellen of uw dagvoorzitter zijn geld waard is, moet een aantal stappen gezet worden:
1) Bepaal het doel van de bijeenkomst.
Het lijkt een open deur, maar waar het evenementen betreft is ROI-denken nog geen gemeengoed. Als al niet helder is wat een bijeenkomst op moet leveren, hoe kun je dan verwachten dat deze rekensom wel gemaakt kan worden met betrekking tot de dagvoorzitter? Dat is alsof de dirigent zijn eerste violist vraagt ‘mooi te spelen’, terwijl de interpretatie van de volledige symfonie door hem nog niet gemaakt is.

2) Bepaal wat de rol van de dagvoorzitter is.
Al te vaak worden al de dagvoorzitters van Nederland op één hoop gegooid, terwijl ieder van deze professionals zijn eigen kwaliteiten en persoonlijke kenmerken heeft. De één is vooral interviewer, de ander debatleider of interactie-specialist. Je hebt rustige, representatieve dagvoorzitters en ‘opgewonden types’, die voortdurend prikkelend willen zijn. Vanuit het doel van de bijeenkomst volgt automatisch het type dagvoorzitter dat je zoekt. Je vraagt de beste sushi-kok van Nederland immers ook niet om jouw Hollandse-pot-eethuis naar een Michelin-ster te koken.

3) Bepaal vooraf de meetpunten.
Als je in de combinatie van de eerste twee punten de ideale dagvoorzitter gevonden hebt, is het zaak hem of haar gericht in te zetten. Benoem daarom zo concreet mogelijk wat er op de dag (liefst ook nog uitgesplitst naar de separate programma-onderdelen) bereikt moet worden en welke prestatie je van de dagvoorzitter verwacht. Vergelijk het met het huren van een privéchauffeur: wil je dat hij je ergens snel brengt of comfortabel? Wil je dat hij zo zuinig mogelijk rijdt of zo veilig mogelijk? Vind je een gesprek onderweg prettig, of lees je liever je krant?
Zo moet je liefst ook van de dagvoorzitter benoemen, waar je hem op gaat ‘afrekenen’: doe je dat op het verbinden van mensen, op begrip kweken voor elkaar. Wil je dat de dagvoorzitter de groep helpt een concreet gezamenlijk resultaat te bereiken of moet interactie vooral leiden tot het doorhakken van knopen. Moet de sfeer in de eerste plaats veilig, ontspannen, dynamisch, kritisch of actief zijn.
Ervaring leert dat dit een lastig punt is, want hoe maak je het concreet of sterker nog: meetbaar? Wat kan helpen is om vooraf de evaluatievragen te bepalen. En de kunst is vooral om niet tevreden te zijn met het eerste antwoord en twee lagen dieper te gaan: reken je de dagvoorzitter af op het verbinden van mensen, praat dan door over de vraag wanneer de verbinding geslaagd is en wat deze verbinding op moet leveren. Zo kom je dichter in de buurt van een werkelijke ROI-bepaling van de dagvoorzitter. In een volgende blog zal ik op dit punt dieper ingaan.

4) Geef de dagvoorzitter een eerlijke kans.
De toegevoegde waarde van de dagvoorzitter zal hoger zijn, als hij vroeger in het proces wordt ingeschakeld. Te vaak worden wij pas twee weken voor een evenement gebeld. Dat voelt alsof je Klaas-Jan Huntelaar bent die in de 89ste minuut het veld in wordt gestuurd met de opdracht de wedstrijd te beslissen. De kans van slagen was groter geweest, als hij een week voor de wedstrijd had geweten dat hij in de basis zou starten.
En dat geldt ook voor dagvoorzitters: laat ze mee denken en groeien in het project en ze zullen meer toegevoegde waarde hebben. Dan kunnen ze hun kennis en ervaring delen bij het vaststellen van het programma. Zegt u bijvoorbeeld vooral interactie te willen, dan kunnen ze u helpen te bepalen wat u verwacht van die interactie en hoe dit doel te bereiken. Echt professionele dagvoorzitters hebben ROI hoog in het vaandel, dus maak daar gebruik van!

Iedereen is het er over eens: als een dagvoorzitter géén toegevoegde waarde heeft, hou het geld dan in je zak. Maar het omgekeerde is veel minder het geval: dat als die ‘dure’ dagvoorzitter aantoonbaar meer oplevert dan hij kost, dat hij dan zeker ingezet wordt. Daar valt nog een wereld te winnen in ROI-denken.

Wie is de titel ‘dagvoorzitter’ waard?

12 oktober 2012
Categorieën: Over vragen stellen en discussie voeren
6 reacties »

Wat is de overeenkomst tussen André Kuipers en André Rouvoet, behalve hun voornaam en dat ze bekend zijn? Juist: ze zijn in te huren als dagvoorzitter. Net als heel veel andere bekende en onbekende Nederlanders die zich ‘dagvoorzitter’ noemen. Maar zijn ze het ook echt?

Op Twitter zag ik dat André Kuipers aan het werk was als dagvoorzitter. En voor één keer kon ik me niet inhouden en tweette ik: “Goed voorbeeld van hoe weinig het als vak gezien wordt. Die man is astronaut, mensen!” Het leidde tot een aantal steunbetuigingen en een aantal – terechte – kritische reacties.

@NLHank sprak me er terecht op aan dat ik Kuipers niet zelf aan het werk heb gezien. Net zoals ik mensen als Philip Freriks, Victoria Klobenko, Raoul Heertje en ga zo maar door niet allemaal zelf heb zien optreden. Ik kan daarom niet voor ieder van hen individueel zeggen dat ze het dagvoorzitterschap vooral inzetten om hun bekendheid te gelde te maken. Wat ik – op basis van eigen ervaring – wel durf te zeggen is dat áls één van hen een goede dagvoorzitter is, dit de uitzondering is die de regels bevestigt.
Kan ik dan ook zeggen dat het altijd fout is een Bekende Nederlander in te huren? Nee: sommige bijeenkomsten kunnen uitstekend zonder een echte vakman. En dan is de keuze voor ‘een naam’ of voor een hele goedkope dagvoorzitter heel goed te verantwoorden.

@pattygolsteijn stelt de terechte vraag: ben je alleen een goede dagvoorzitter, als je er verder niets naast doet? Nee, zeker niet. Dat je ook astronaut, politicus, actrice of humorist bent sluit helemaal niet uit dat je een hele goede dagvoorzitter bent. Sterker nog: ik ken maar heel weinig professionele dagvoorzitters die daar volledig van kunnen leven. Ze hebben nog andere activiteiten en in veel gevallen worden hun prestaties als dagvoorzitter daar alleen maar beter van.
Maar waar ligt dan de grens? Om die te bepalen moet je volgens mij kijken naar de overeenkomten tussen Kim Coppes, Maarten Bouwhuis, Gert-Jan Jansen, Hans Etman, Donatello Piras, Niels van der Schaaff, Erik Peekel, Anouschka Laheij, Frans Miggelbrink, Lars Sorensen, Andrea van Pol, Marco Bakker, Piet-Hein Peeters …en zo kan ik gelukkig nog even doorgaan: zij beschouwen dagvoorziten als een vak. Ze beheersen alle vaardigheden die nodig zijn om dat vak uit te oefenen. Ze zijn dagelijks bezig hun kennis te vergroten en hun expertise te ontwikkelen. Ze zijn veelal lid van de vakvereniging GoedeDagVoorzitters; ze delen hun kennis en waarderen een serieus gesprek over hun prestaties.

Een laatste punt uit de reacties op twitter dat ik naar voren wil brengen, is nog steeds spreken en dagvoorzitten op één hoop gegooid worden. Het zijn in mijn ogen twee hele verschillende disciplines. Sluit ik daarmee uit dat sommige beiden kunnen beheersen? Geenszins: ik ken hele goede voorbeelden van sprekers-dagvoorzitters.

Tot slot: ik vond de hoeveelheid reacties op mijn tweet verheugend. Het feit dat er gesproken wordt over de grenzen en de kenmerken van goed dagvoorzitterschap betekent dat het in ieder geval door een aantal mensen als vak gezien wordt.

Dagvoorzitters zijn geen dozen

11 oktober 2012
Categorieën: Geen rubriek
1 reactie »

De eerste maand van Dagvoorzitter.nl als eerste bureau dat zich volledig richt op het matchen van dagvoorzitters en bijeenkomsten zit er op. De reacties uit ‘de markt’ zijn veelzeggend, soms zelfs verbazingwekkend.

Het goede nieuws is: er is veel en positief gereageerd op de start van Dagvoorzitter.nl als bureau voor professionele dagvoorzitters. Opdrachtgevers zien de meerwaarde en heel veel mensen uit het vak laten weten zich aan te willen sluiten.
Tegelijkertijd heerst er een hardnekkige misvatting: men neemt in het algemeen aan dat het de ambitie van Dagvoorzitter.nl is om zo veel mogelijk aanbod op de site te krijgen. En dat zegt iets over de markt: kennelijk worden bureaus vooral gezien als ‘dozenschuivers’ en niet als inhoudelijke adviseurs.
Geïnteresseerde dagvoorzitters veronderstellen voor een groot deel, dat het voor aanmelding volstaat om een betaling te doen, een foto in te leveren en een wervend tekstje te schrijven. Een deel van de belangstellende reageert ronduit gepikeerd, als blijkt dat er ‘aan de poort’ een kwaliteitscheck is en dat zelfs alleen maar goed zijn niet voldoende is. Een redelijk deel van de Nederlandse dagvoorzitter blijkt helemaal geen behoefte te hebben aan een volwassen, transparante discussie over kwaliteit, kennis en kunde.

Dagvoorzitter.nl wil anders zijn, omdat dagvoorzitters geen dozen zijn die je zonder kennis van de inhoud maar wat rond kunt schuiven.
Om te beginnen wordt een dagvoorzitter pas in het aanbod opgenomen, als is vastgesteld (door mensen die zelf ook dagvoorzitter zijn) dat iemand echt goed is. De opdrachtgever krijgt zo de garantie van kwaliteit.
Maar we gaan nog een stap verder: als iemand een vakman/-vrouw blijkt, is dit nog geen garantie voor toelating tot ‘de stal’. Er moet ook sprake zijn van een toegevoegde waarde op de reeds aangesloten dagvoorzitters. Dagvoorzitter.nl wil af van het idee, dat alle dagvoorzitters geschikt zijn voor iedere denkbare gelegenheid. Ieder heeft zijn eigen sterke kanten, haar eigen persoonlijke aanpak. De opdrachtgever verdient in onze ogen een gericht advies, welke professional het beste past bij een evenement.

Om iedere bijeenkomst de dagvoorzitter te geven die hij verdient, beschouwen wij ons aanbod als meer dan een losse verzameling individuën. Het moet een uitgebalanceerd team zijn, vergelijkbaar met een voetbalploeg: iedere positie in het (werk)veld vereist andere kwaliteiten.
Een wereldploeg heeft op iedere plek de beste speler. De reservebank is zo goed gevuld, dat alle posities dubbel bezet zijn. En alle spelers kunnen naast hun favoriete positie op nog één of twee plekken uit de voeten. Dagvoorzitter.nl zal de komende tijd nog een paar gerichte ‘aankopen’ doen om zo het team compleet te krijgen.

Een professionele dagvoorzitter is nog niet de juiste

1 oktober 2012
Categorieën: Over vragen stellen en discussie voeren
1 reactie »

Nederland kent – als je weet waar te zoeken – best veel uitstekende dagvoorzitters (ook buiten ons buro). Wat niet alle opdrachtgevers zich realiseren is dat het feit dat iemand professioneel is, hem/haar niet meteen geschikt maakt voor iedere gelegenheid.

Het is eigenlijk heel simpel: heel veel mensen kunnen een voertuig besturen. Maar dat je verschrikkelijk goed en veilig auto kunt rijden, wil niet zeggen dat je ook in staat bent een vrachtwagen te besturen … laat staan een trein of vliegtuig.
En met dagvoorzitters is het net zo: ieder heeft zijn specifieke vaardigheden en daar moet je hem liefst gericht op inzetten.

Ik geef een paar voorbeelden: als je inhoudelijk de diepte in wilt, bijvoorbeeld middels interviews of debat, heb je het meest aan iemand met een journalistieke achtergrond. Wil je met de deelnemers een gezamenlijke prestatie leveren en toewerken naar een concreet eindresultaat, dan heb je wellicht meer aan iemand met een coachingsachtergrond, die in staat is de juiste werkvormen te bedenken en uit te voeren. Licht de nadruk sfeer, interactie, elkaar leren kennen en vertrouwen, dan is dat een kolfje naar de hand van iemand uit bijvoorbeeld het improvisatietheater.

De conclusie: met het zoeken van een professional tussen alle goedwillende amateurs ben je er nog niet. Om de juiste dagvoorzitter te vinden moet je heel scherp hebben welke expertise en persoonlijke eigenschappen je van hem/haar verwacht.