De 4 persoonskenmerken van een goede dagvoorzitter

29 november 2013
Categorieën: Je publiek beter bereiken
2 reacties »

Iedere dagvoorzitter is anders, dat is de basis onder onze dienstverlening. Maar tegelijkertijd vragen veel cursisten en opdrachtgevers ons – terecht – naar de minimale persoonskenmerken waar iedere professionele dagvoorzitter over zou moeten beschikken.

_MG_7839

Dagvoorzitter.nl hanteert 4 criteria:

Empathie: vaak wordt ‘luisteren’ genoemd als belangrijkste kenmerk. Wij gaan een stap verder en noemen het ‘observeren’. Een echte dagvoorzitter gebruikt voortdurend al zijn zintuigen: hij hoort, kijkt, voelt, ruikt en proeft. Met groot empatisch vermogen peilt de dagvoorzitter wat er leeft onder de deelnemers, zonder dat ze dat uit hoeven te spreken. Hij leest de lichaamstaal van de mensen in de zaal, interpreteert de oogopslag van de interviewee en voelt ‘de vibe’.

Doelgericht: een bijeenkomst wordt nooit zomaar georganiseerd en daar is de dagvoorzitter zich voortdurend bewust van. Hij helpt de dag ontwerpen en het programma invullen met het oog op de effectiviteit. Tijdens het evenement zelf meet hij alles wat er gebeurt af aan de doelstellingen en maakt voortdurend beslissingen over bijsturen, of niet. De echte gespreksleider is pas tevreden, als er aan het eind van de dag aantoonbaar iets bereikt is.

Flexibel: Afhankelijk van wat de dag vraagt, kan de dagvoorzitter spelen met zijn toon, tempo en aanpak. Hij wisselt scherpte af met begrip, ruimte voor overpeinzing met dadendrang. Een professionele gespreksleider kan wat vooraf bedacht is los laten, zonder het doel uit het oog te verliezen.

Zelfkennis: de werkelijke dagvoorzitter is altijd zichzelf. Hij weet wat hij kan, en vooral: wat niet. In zijn optreden kiest hij dus voor werkvormen en oplossingen die hem op het lijf geschreven zijn. En hij weet donders goed wanneer hij een opdracht moet laten lopen, omdat die een totaal ander persoon vraagt.

Vanuit deze 4 punten kan een dagvoorzitter iedereen leiden naar nieuwe inzichten, naar andere perspectieven en naar vruchtbare kennis. Hij kan dan werkelijk helpen een bijeenkomst effectiever te maken en concrete doelen te bereiken.
Naast deze persoonskenmerken beschikt iedere professionele dagvoorzitter natuurlijk over een set basisvaardigheden: voorzitten, modereren, interviewen, ontwerpen en presenteren.

Jan-Jaap In der Maur

Ook in 2014: Lars For Free. Inschrijving nu geopend.

16 november 2013
Categorieën: Gastblog, Nieuws
Geen reacties »

Na het succes van de afgelopen twee jaren, bieden we ook in 2014 Lars for Free. Heb jij een evenement, seminar of debat dat schreeuwt om professionele leiding, maar heb je geen of weinig budget? Stuur ons een mail en wie weet is Lars Sorensen je gratis dagvoorzitter: professioneel, origineel, dynamisch en energiek.

Lars mailchimp

Steeds meer organisaties en bedrijven zien de meerwaarde van een professionele presentator of dagvoorzitter. Het is nu eenmaal een rol die meer inhoudt dan alleen het aankondigen van sprekers , een microfoon vast houden en op je horloge kijken. Een goede dagvoorzitter creëert de juiste dynamiek én verbinding tussen sprekers en zaal, inhoud en vorm, proces en programma. Niet iedere organisatie heeft echter het budget voor een professional. Maak gebruik van #LFF en wellicht is de door jou gezochte presentator, dagvoorzitter, trainer of acteur volledig gratis.

Uit de inzendingen selecteren we 5 projecten waar Lars zich 1 dag gratis volledig voor gaat inzetten. De afgelopen jaren heeft hij op deze manier onder ander als dagvoorzitter een event gepresenteerd voor communicatie studenten in Groningen, een workshop presentatie techniek gegeven voor zorgprofessionals, als acteur in een voorstelling gespeeld rondom het thema pesten en als voice-over stemmen in gesproken voor War Child Nederland.

Gebruik je creativiteit en stuur voor 14 januari 2014 je aanvraag in via info@dagvoorzitter.nl

Be Sociable, Share!

Een goede facilitator is als een schoolmeester: hij laat zijn klas stralen

8 november 2013
Categorieën: Gastblog
Geen reacties »

Faciliteren is een belangrijke taak van de dagvoorzitter. Ieder heeft daarin zijn eigen stijl, zijn eigen aanpak en wellicht zelfs zijn eigen favoriete tools. Maar er zijn ook wetmatigheden, uitgangspunten die voor iedereen hetzelfde zijn. Jesse Bussemaker, eigenaar van Een dag in vorm, ontwerpt en faciliteert hei- en strategiedagen. Hij put uit zijn ervaring als docent en constateert: faciliteren is eigenlijk hetzelfde als les geven aan kleuters.

In 2000 ben ik na de Academie voor Lichamelijke Opvoeding begonnen als gymleraar op een basisschool in Amsterdam Zuidoost. Op dagen dat er zeven of meer verschillende groepen aan je voorbij trekken, moet je vlot leren schakelen om telkens weer aan te sluiten bij de belevingswereld van de doelgroep. Deze uitdaging, maar ook de uitdaging om met alle leerlingen op een prettige manier het einde van de les te halen, bleken mijn voornaamste drijfveren om het onderwijs jarenlang als een krachtige leeromgeving te ervaren waarin ik veel kon oefenen. In mijn huidige werkzaamheden als facilitator van heidagen, merk ik dat het lesgeven en mijn uitdagingen daarbinnen voor mij de ideale voorbereiding was voor een rol als facilitator.

IMG_6177

 

Binnen het lesgeven vond ik lesgeven aan kleuters verreweg het leukst. Er bestaat geen zuiverder feedback dan lesgeven aan kleuters. Alle keuzes die je maakt hebben effect, gewenst of ongewenst. Hoe hard je spreekt, welke woorden je kiest, waar je gaan staan of juist gaat zitten, welke volgorde je hanteert bij de instructie. Wanneer je een opdracht niet exact in de juiste volgorde vertelt of voordoet, dan doen kleuters je allemaal fout na. Over hun gedrag zit nog geen filter van fatsoen of hoffelijkheid. Als je te dichtbij gaat staan en te hard praat, plast er zeker één in zijn broek. Wanneer je op gelijke hoogte of liever nog iets lager gaat zitten en rustig en duidelijk spreekt, afgestemd op hun belevingswereld, dan willen ze allemaal met je mee. De puzzel die ik 10 jaar geleden dagelijks probeerde op te lossen, is exact dezelfde die mij vandaag de dag als facilitator zo prikkelt; ‘Hoe zorg ik ervoor dat mensen met mij mee willen?’

 

De vraag wat er nodig is om een heidag tot een succes te maken benader ik dus het liefste vanuit een zo goed mogelijk op de wensen van de deelnemers afgestemd programma. Daarnaast wil ik hen allemaal verbinden aan de doelstelling en prikkelend resultaat van de heidag door zorgvuldig een context te creëren waarin mensen met mij, of nog belangrijker, met elkaar mee willen.
De ideeën voor een heidag van de leidinggevende zijn lang niet altijd gelijk aan de wensen van zijn of haar medewerkers. Ook kom ik regelmatig tegen dat een leidinggevende niet precies weet welke wensen er precies leven onder medewerkers. In dat geval probeer ik aan de hand van voorgesprekken of een enquête de wensen van de medewerkers helder te krijgen. Deze wensen van de medewerkers zijn voor mij altijd het uitgangspunt. Ook hier geldt voor mij belangrijke onderwijsles: Als leerkracht win je het niet van 30 kleuters, al is op de macht natuurlijk alles mogelijk. Wanneer je hen een intrinsiek gemotiveerde stap wilt laten zetten binnen hun leerproces, kun je niet anders dan aan te sluiten bij de ‘zone van naaste ontwikkeling’ (Vygotski). Welke uitdagende, maar bereikbare vervolgstap kun je hen bieden?
Het plannen van voorgesprekken of het uitzetten van een enquête heeft nog een andere functie, je activeert namelijk daarmee de voorkennis van de deelnemers. Ook ‘het activeren van voorkennis’ is bekende onderwijstechniek. Voordat leerlingen iets nieuws leren verbind je de voorliggende opdracht aan wat zij eerder geleerd en gedaan hebben. Deelnemers aan de komende heidag raken hierdoor vroegtijdig betrokken bij het proces en worden door hun wensen uit te spreken ook deelverantwoordelijk voor het resultaat. Het is daarmee niet langer het (kwetsbare) feestje van de leidinggevende, maar een feestje van ons allemaal.

Ik geloof, opnieuw vanuit het onderwijs, sterk in het creëren van een context of klimaat waarin kinderen met jou willen leren. Ik denk dan ook dat een leerkracht vooral een verzorger en bewaker is van het klimaat waarin geleerd kan worden. Een facilitator dus. Of zoals Albert Einstein het verwoordt:’ I never try to teach my students anything, I only try to create an environment in which they can learn!’ Goed gezelschap dus.
Voor deze gelegenheid heb ik mijn afscheidsartikel (vanaf p. 9) uit 2008 in het vakblad voor gymleraren eens teruggelezen. Daar schrijf ik onder meer ‘Je zoekt naar een vervolgstap die voor de ander betekenisvol is. Daarbij maakt het niet uit of je lesgeeft aan kleuters, groep 8 of studenten van de Pabo.’ Inmiddels durf ik wel te stellen dat het helemaal niet uitmaakt wie ik begeleid of welke groep in faciliteer. De zoektocht is hetzelfde, maar de uitkomst van de puzzel is telkens anders. Invulling geven aan deze vervolgstap van de ander laat volgens mij goed zien waar het in faciliteren allemaal om draait; Het laten stralen van de ander!

Jesse Bussemaker

 

High Profile Locatieonderzoek door de bril van een dagvoorzitter

5 november 2013
Categorieën: Gezien gehoord gelezen
Geen reacties »

Recent viel het jaarlijkse locatieonderzoek van High Profile weer op de mat. Een mooi vormgegeven boekwerk, met veel feiten en cijfers. Als je er naar kijkt met de blik van een dagvoorzitter, valt een aantal dingen op:

locatie

44% van het budget gaat op aan locatie en catering. Dat is veel, in onze ogen. Zeker omdat we merken dat slechts een klein percentage besteed wordt aan content. Die verhouding moet volgens ons veranderen.

Slechts 11% van de opdrachtgevers werkt met een evenementenbureau. Dat is heel weinig, maar klopt wel met onze ervaring. Ook bij Dagvoorzitter.nl komt zo’n 90% van de aanvragen rechtstreeks van de opdrachtgever. Voor locaties ligt hier een gouden kans: aangezien de locatie vaak het eerste is waar een opdrachtgever zich over buigt, kan een locatie zich onderscheiden door die opdrachtgever op meerdere vlakken te ontzorgen. Bijvoorbeeld door de beschikking te hebben over een professionele pool aan dagvoorzitters-gespreksleiders, door contacten te hebben met sprekersbureaus etc. Omgekeerd helpen wij onze klanten graag aan de juiste locatie, als die daar om vraagt. Kortom: laten we elkaar helpen en daarmee de dienstverlening naar de klant verbeteren.

75% van de opdrachtgevers stelt vooraf een pakket van eisen op. Wij zouden heel benieuwd zijn, wat daar dan in staat. Onze eigen ervaring leert, dat er maar zelden gekeken wordt naar de ‘venue message’ en te vaak staan wij als dagvoorzitter op een plek die niet bijdraagt aan het halen van het doel van de bijeenkomst … of dat zelfs tegenwerkt. In praktijk wordt de locatie als eerste geboekt, zonder dat al precies helder is wat het programma zal zijn en elke eisen dat stelt aan de locatie. Dat zou andersom moeten.

Voor 79% is prijs de doorslaggevende factor. Opvallend is daarnaast, dat opdrachtgevers van een locatie vooral creativiteit verwachten, klantvriendelijkheid, goede bereikbaarheid, flexibiliteit etc. In onze ogen zou de focus moeten liggen op ROI: hoeveel draagt de locatie bij aan het welslagen van de bijeenkomst? Als door de keuze van de juiste locatie het doel van de bijeenkomst wél gehaald wordt, mag die toch best iets meer kosten? Dat vereist dan wel dat het doel van de bijeenkomst volledig helder is, en daar ontbreekt het nog wel eens aan.

Jan-Jaap In der Maur